Het team van Stichting Spits

Oprichters - Achter: Arie van den Herik, Stefan Lobbezoo, Peter de Borst
Voor: Theo Leeuwestein en Erik Bek

In juni 2010 zijn een aantal enthousiaste mensen begonnen als werkgroep met het uitwerken van plannen om als 1e project het zogenaamde G - voetbal binnen Sliedrecht mogelijk te maken. Inmiddels bestaat het G-elftal al vele jaren en maken bijna 20 mensen met een beperking deel uit van deze groep. De groei en ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen deze groep hebben om bezinning gevraagd. Zijn wij goed bezig? Kunnen we inmiddels ook hulp bieden aan andere teamsporten in Sliedrecht? Zijn er groeimogelijkheden? Hoe kunnen wij hulp bieden bij invulling van de dagbesteding voor deze doelgroep? Hoe houden wij alles transparant? Wat kan beter of anders? Wat zou een ander voor ons kunnen betekenen? Stichting SPITS heeft de overstijgende vragen in 2013, zorgen en ontwikkelingen overgenomen van de werkgroep, zodat zij zich voor de volle 100% kunnen focussen op het daadwerkelijk veldwerk voor deze doelgroep.

In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor seizoen 2016-2020 beschreven. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van SPITS en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs en sponsoren. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Het plan is mede opgesteld in kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Op dit moment wordt onze ANBI-status aangevraagd.