Sidebar Menu

Bestuur

Het bestuur van Stichting Spits

Oprichters
Achter: Arie van den Herik, Stefan Lobbezoo, Peter de Borst
Voor: Theo Leeuwestein en Erik Bek (23 juni 2013)

In juni 2010 zijn een aantal enthousiaste mensen begonnen als werkgroep met het uitwerken van plannen om als 1e project het zogenaamde G-voetbal binnen Sliedrecht mogelijk te maken. Inmiddels bestaat het G-team al vele jaren en maken bijna 15 mensen met een beperking deel uit van deze groep.

Vanaf 2013 heeft de stichting het G-team van de vv Sliedrecht ondersteund en heeft organiserende taken overgenomen van deze werkgroep. Op deze wijze kan de werkgroep zich volledig focussen op de trainingen en de wedstrijden.

In het nieuwe beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de jaren 2020-2025 beschreven. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van SPITS en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs en sponsoren. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Het beleidsplan zal jaarlijks actueel gehouden worden.

In het bestuur is inmiddels Peter de Borst als secretaris vervangen door Mirjam Knol.

Sociaal Belang Behartigende Instellingen

Onze stichting is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en kunnen wij gebruik maken van een belastingvoordeel. Onze organisatie hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.