Sidebar Menu

Missie en doel

Het onTstaan VAN STICHTING SPITS

Stichting Sociale Participatie In Teamsport Sliedrecht, of kortweg SPITS is ontstaan vanuit de passie en bewogenheid met hen die door een beperking al zo vaak moeite hebben om mee te doen in de samenleving. De begeleidings- groep van een G-team binnen een sportvereniging in Sliedrecht richt zich alleen op het trainen en begeleiden van de teamsport voor deze doelgroep. De stichting richt zich op het bevorderen van G-teamsport en op sociale participatie in alle breedte binnen de gemeente Sliedrecht en zal ook betrokken zijn bij het organiseren van de speciale evenementen.

Aanleiding voor de oprichting van SPITS was dat de stichtingsvorm de meest geschikte rechtsvorm is om op structurele basis gelden te genereren die deze bijzondere doelgroep binnnen de gemeente Sliedrecht zo hard nodig heeft. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten voor deze doelgroep met diensten en geld. De stichting werd opgericht en notarieel geregistreerd op 28 juni 2013 in Sliedrecht en streeft het volgende doel na:

Mensen met een beperking woonachtig binnen de gemeente Sliedrecht, kennis te laten maken met teamsport in alle breedte. Dit kunnen jongere of oudere mensen met een verstandelijke, als ook een fysieke beperking zijn. Buiten de teamsport om zal de stichting deze doelgroep faciliteren en begeleiden. Daarnaast zal de stichting de nodige ondersteuning bieden om hun zelfredzaamheid zoveel mogelijk te laten behouden. Hen ondersteunen bij financieel, huishoudelijk en fysieke zaken ter bevordering van de zelfstandigheid. Dit vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om hen ten volle mee te laten doen in de (sport) samenleving.

 

" INTEGRATIE VAN DE GEHANDICAPTEN IN DE SPORT ZIJN DE STERREN VAN NU EN VOOR DE TOEKOMST BINNEN EEN SPORTVERENIGING "